Vážení spoluobčané.

Katalog, který právě prohlížíte, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a základní informace o organizacích působících v sociálních a navazujících službách v Prostějově a blízkém okolí bez rozdílu zřizovatele. Katalog nabízí možnosti, kde lze pomoc získat. Umožňuje vyhledat takovou službu, která bude Vám či Vašim blízkým co nejlépe vyhovovat.

Vím, že to nejcennější, co každý člověk chce mít, je zdraví a schopnost postarat se sám o sebe.

K těm, kteří tuto možnost z jakéhokoli důvodů nemají, směřuje tento katalog. Přeji všem, aby potřebnou službu v katalogu opravdu našli, aby kvalita nabízené služby byla co nejvyšší, cenově přijatelná a lidé, kteří služby poskytují byli příjemní, laskaví a vstřícní.

Vyspělost společnosti se občas hodnotí podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší či nejohroženější členy. Myslím, že tento katalog je jedním z kamínků, na kterých lze základy péče stavět.

Dovolte, abych na závěr popřála všem poskytovatelům i uživatelům sociálních či návazných služeb hlavně zdraví, duševní pohodu a hodně úsměvů do života.

RNDr. Alena Rašková
náměstkyně primátora